εξοπλισμοσ

ψαλιδι κοπησ μεταλλων

Ικανότητα κοπής : 3μ. μήκος, 6 χιλ. πάχος, Αυτόματο CNC, Υδραυλική κοπή, Αυτόματος οδηγός, Αυτόματο σύστημα συγκράτησης λαμαρίνας
 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΑ CNC

Διαμόρφωση μεταλλικών εξαρτημάτων με την μεσολάβηση ηλεκτρονικών αυτοματισμών και λέιζερ. Ικανότητα διαμόρφωσης: 80 τόνοι.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CNC

Αριθμός καλουπιών στο τραπέζι κοπής με εναλλαγή: 23 τεμ.

 

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για την επεξεργασία της λαμαρίνας χρησιμοποιούνται διάφορες λιπαντικές ουσίες, οι οποίες αφαιρούνται με την διαδικασία "Απολίπανσης". ΒΑΦΕΙΟ, ΦΟΥΡΝΟΙ