Διεύθυνση (ENG)

Spirou Vrettou 54, Acharnai, Athens

Αλλαγή Γλώσσας (GR)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ENG)

210 24 66 962

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ENG)

24hour technical support

QUALITY SYSTEM - CERTIFICATION

Our company has been certified and harmonized according to the following standards:

 

 

RESEARCH CENTER FOR PPC STANDARDS

TYPE AND SERIES TESTS IN ACCORDANCE WITH ICE & ELOT STANDARDS:

ΕΛΟΤ ΗD 384
EΛΟΤ EN60298 (IEC298)
EΛΟΤ EN60439 (IEC60439)
EΛΟΤ EN60865 (IEC60865)
EΛΟΤ EN60598 (IEC60598)
EΛΟΤ EN60529 (IEC529)

 

   

 

ISO CERTIFICATE 9001:2008